تارنمای جدید بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد.

 

می توانید با انتخاب گزینه ی «تارنمای جدید» از فهرست اصلی در بالای همین صفحه به سایت جدید بروید.

 

تصویر فهرست اصلی

 

تارنمای جدید با صفحه ی گوشی همراه بسیار سازگار تر و دارای امکاناتی اختصاصی برای اعضاست.