جناب آقای رامین رضاپور بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند.

به اطلاع می رساند جناب آقای رامین رضاپور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بعنوان پژوهشگر برجسته موضوع بند "ک" ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در سه ماهه چهارم سال 1398 از طرف کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی انتخاب شدند. این انتخاب را خدمت ایشان و خانواده ی محترمشان تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات روزافزونشان را داریم.

انتهای پیام/

منبع: https://researchvice.tbzmed.ac.ir/News/1613