با همکاری کانون لوح و قلم، مرکز توسعه و هماهنگی و پژوهش و معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجموعه کارگاه های مقاله نویسی و ثبت اختراع به صورت هفتگی آغاز شد.

در جلسه اول این کارگاه که پنجشنبه ۷ آدر 98 برگزار شدشرکت کنندگان با مقدمات کلی و نحوه انتخاب نام صحیح برای مقاله آشنا شدند.

 

در جلسه 14 آذر نیز نحوه کار با نرم افزار endnote برای ارجاع به دانشجویان گرامی آموزش داده شد.

جلسات آینده کارگاه همانند قبل هر هفته پنجشنبه در دانشکده پزشکی برگزار خواهند شد

انتهای پیام/