محمد حسین فلاحی، جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز، به سخنرانی در رابطه با حاشیه نشینی مردم تبریز می پردازد.

 

محمد حسین فلاحی، جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز، جمعه اول شهریور ماه، از تریبون مصلی بزرگ تبریز به سخنرانی می پردازد.

موضوع سخنرانی وی، معضل حاشیه نشینی شهرستان تبریز و مشکلات ایجاد شده برای مردم این مناطق خواهد بود.