به اطلاع دانشجویان عزیز جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی تبریز میرساند،

ستاد دانشجویی استقبال از دانشجویان جدیدالورود با هدف راهنمایی و تسهیل مراحل ثبت نام و ورود به دانشگاه  تشکیل گردید.


منتظر اطلاعیه های بعدی پایگاه اینترنتی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز باشید.


کانال های ارتباطی ستاد استقبال بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :


https://sapp.ir/esteghbal_97


https://eitaa.com/esteghbal_97


و من الله توفیق