تریبون آزاد دانشجویی با هدف فراهم آوردن فضایی آزاد جهت ارائه و تبادل نظر در مورد ویژگی‌های رییس جمهور آینده، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

به گزارش مفدای تبریز، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "ویژگی‌های رییس‌جمهور من" در این دانشگاه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، این تریبون آزاد دانشجویی، ۲۵ اردیبهشت ماه با شرکت دانشجویان در محوطه ساختمان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

در این برنامه که با هدف فراهم آوردن فضایی آزاد جهت ارائه و تبادل نظر در مورد ویژگی‌های رییس جمهور آینده برپا شد، دانشجویان با عقاید مختلف پشت تریبون ایستاده و به بیان نظرات خود در خصوص "چگونه با تحریم‌ها برخورد کنیم" پرداختند.