هر سال گوشه هایی از دانشگاه، می خواهند تو را به یاد قهرمانان ایران بیاندازند. گویی می خواهند تو را به قلب رشادت ها و فدا کاری هایشان ببرند. می خواهند کربلایی ات کنند، حتی اگر کربلا نرفته باشی...


بوی این خاک ها که می آید، می خواهد بگوید باز هم...

با نوای کاروان

بار بندید همرهان

این قافله همچنان عزم کرب و بلا دارد...