اعزام گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منطقه محروم چاراویماق فرصتی برای تهذیب نفس و کسب تجربه
آیین افتتاحیه اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۲۱/۵/۹۴ در محل بسیج داشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه در این آیین که با حضور دکتر صومی رییس و دیگر مسوولین دانشگاه برگزار شد توحید نوری مسوول بسیج دانشجویی دانشگاه گروه های اعزامی را معرفی نموده و به بیان اهداف و مشکلات و درخواست ها پرداخت.دکتر صومی رییس دانشگاه در این آیین با اشاره به محروم بودن منطقه چاراویماق کار گروه جهادی دانشگاه را والا دانسته و اضافه نمود: با وجود همه سختی ها این کار هم جهادی است برای تهذیب نفس و هم کسب تجربه.
گفتنی است : در پایان آیین افتتاحیه اعضای گروه های اعزامی درخواست های خود را به رییس دانشگاه ارائه دادندکه با قول مساعد صددرصدی دکتر صومی مواجه شدند.
در پایان با گرفتن عکس دسته جمعی ، اعضای گروه به منطقه اعزام شدند.